Conference “Energy from biomass in Albania, the border of a new business? Training, Innovation, Technology” (text in Albanian)

Konferenca

Energjia nga biomasa në Shqipëri, kufiri i një biznesi
të ri? Trajnim, Inovacion, Teknologji

13 Nëntor 2015, në orën 10

Salla Qendrore – Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të
Mirë”

Kompleksi Spitalor Universitar “Zoja e Këshillit
të Mirë” – Rruga “Dritan Hoxha”, Tiranë

Programi

Moderator

Luigi Triggiani, President Unioncamere Puglia – Tirana

Përshëndetje e Autoriteteve

Sh.T.
Arben Ahmetaj
– Ministër i Ekonomisë

Sh.T.
Damian Gjiknuri Ministër
i Energjisë dhe Industrisë

Sh.T.
Edmond Panariti Ministër
i Bujqësisë

Sh.T.
Alberto Cutillo Ambasadori
i Italisë në Republikën e Shqipërisë

Prof.
Bruno Giardina
Rektori i Universitetit Katolik

“Zoja e Këshillit të Mirë”

Prof.
Fatos Harizaj
Rektori i Universitetit Bujqësore

Tiranë

Prof. Jorgaq Kaçani – Rektori i Universitetit Politeknik të Tiranës

Prof. Vittorio Dell’Atti
Zëvendës Rektor i Universitetit

Bari
“Aldo Moro”

Prof.
Antonio Felice Uricchio
– Drejtori i

Departamentit
te Studimeve të Biznesit dhe Giusprivatistici

Pauza Kafe

Relacionet

Giovanni
Lagioia
Drejtues Shkencore i Projektit

Tempus ELISA

“Bioenergjia: mundësi për bizneset?”

Lorenc GordaniDrejtor i Qendrës Shqiptare për Rregullimin

dhe Konservimin e Energjisë – ACERC

“Kapacitet dhe perspektivat e tregut të energjisë

ne perspektiven e 2020, 2025 dhe 2030″

Altin
Dorri
Drejtor i Departamentit të Energjisë,

Universiteti Politeknik i Tiranës

“Bioenergjia një opsion për të ardhmen në
Shqipëri? Sinergji

midis universiteteve dhe ndërmarrjeve”

Paolo A. Piccinno CEO
në Be Energy S.r.l. – CEO
P&R

Project S.r.l.

“Shfrytëzimi i energjisë nga biomasa: tretja

anaerobe si sistem për përmirësimin e matricës

bujqësore dhe industriale”

Stefano Albrizio TECN.AV.
shpk. (Rome, Italy)

“Pirogazifikimi, një teknologji e pastër e prodhimit

energjisë nga biomasa dhe një shembull i optimizmit te

burimeve te energjisë dhe mbrojtjes se njëkohshme te mjedisit”

Giordano Gorini – Presidenti i “Shoqatës Shqiptare te

Energjive te Rinovueshme

“Zhvillimi i qëndrueshëm dhe i integruar në
hidroelektriken

Shqiptare: përvoja e Essegei Sh.p.k.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *