Press conference: Against drilling for oil in the protected area of Narta (note in Albanian)

Qeveria ka miratuar ne Korrik 2015, shpimin e nje pusi per nafte ne Lagunen e Nartes e cila per shkak te vlerave te larta natyrore eshte shpallur zone e mbrojtur qe ne vitin 2004.

Procedura vendimarrse per kete projekt ka qene formale dhe jo transparente.Vendimi nuk eshte marre ne perputhje me kuadrin ligjor te zonave te mbrojtura, biodiversitetit si dhe Konventat nderkombetare ku Shqiperia ben pjese.

Projekti rrezikon ta ktheje kete zone te brishte natyrore ne nje fushe per nxjerrjen e naftes duke u shqeruar me demtim te rende te habitateve dhe biodiversitetit te zones. Vendimi nuk perkon me angazhimet e Shqiperise ne kuader te procesit te Integrimit Europian dhe mbeshtetjes kane dhene donatoret e huaj perkatesisht per Lagunen e Nartes dhe institucionet e mjedisit.

Ju mirpresim per detaje te tjera dhe diksutimin per kete vendim kontradiktor.

Per me shume ne kete link.

Leave a Reply

Your email address will not be published.