Invitation to participate in the second edition of ItaliaRestartsUp – Milan 22-23 October 2015 (Note in Albanian)

Ftese pjesëmarrje ne edicionin e dytë të
ItaliaRestartsUp – Milano 22-23 Tetor 2015

Te nderuar,

Kemi kënaqësinë t’Ju njoftojmë se Agjencia ICE në bashkëpunim me Ministrinë
e Zhvillimit Ekonomik dhe SMAU Milano ka nisur edicionin e dytë të
ItaliaRestartsUp i cili zhvillohet nga data 22 deri me date 23 Tetor 2015. Ky
event është konceptuar si një pikë takimi mes firmave startup italiane, investitorëve apo agjencive mbështetëse, me
investitorët e huaj.

Profili i pjesëmarrësve te huaj është përqendruar drejt atyre te cilet kane
ndermarre apo parashikojne te ndermarrin nje eskpansion investimesh jashtë
vendeve te tyre te origjines.

Gjate edicionit te shkuar morën pjese mbi 65 kompani italiane start up dhe
50 investitorë të huaj nga 23 vende te botes nga te cilët si pjesëmarrës
shqiptar ishte kompania Cacttus shpk.

Boca e programit është ende ne përpunim dhe do te jete nen kujdesin tone
tua komunikojmë sapo ajo te jete gati.

Te gjitha sesionet e eventit (konferenca, B2B etj)do te mbahen ne gjuhen
angleze dhe nuk është parashikuar përkthimi simultan.

Shprehjet e interesit te shoqëruara nga nje profil i shkurter ne gjuhen
angleze duhet te mberrijne ne adresen tone te e-mailit tirana@ice.it .

Kompanite shqiptare te interesuara duhet te kenë kete profil:

=> “Capital invested” (over 10 mln euro)

=> “Typical investment size” (over 500.000 euro)

=> “Sectors” (last edition were digital and media, other
software and electronics, life sciences, clean technologies, tourism)

=> “Preferred stage of development” (expansion o late stage)

=> “Are you interested in investing in Italy?” (yes o maybe)

Ne pritje te shprehjeve Tuaja te interesit, përcjellim përshëndetjet tona
me te mira.

ICE – Agjencia Tirana

Leave a Reply

Your email address will not be published.